Schemat organizacji pracy
Organizacja
pracy
biblioteki
Materiały biblioteczne
Zarządzanie
materiałami
bibliotecznymi
Zbiory biblioteczne
Opracowanie
materiałów
bibliotecznych
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
Udostępnianie
zbiorów
bibliotecznych
Informacja w bibliotece
Działalność
informacyjna
biblioteki
Komputery
Technologie informatyczne
w bibliotece/
Zastosowanie systemu MAK+

Aktualności

V edycja kursu „Podstawy bibliotekarstwa”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się III edycji kursu „Podstawy bibliotekarstwa”, którego organizatorem jest Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Pomorskiej. Zajęcia odbywać się będą w terminie 5.09.2022 - 23.01.2023 r. w Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna 15/16, VI piętro, sala 613 i 614. Harmonogram zajęć, terminy zjazdów i szczegóły odnośnie przedmiotów nauczania znajdziecie Państwo na stronie kursu.
Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji – 22 sierpnia 2022

III edycja kursu „Podstawy bibliotekarstwa”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się III edycji kursu „Podstawy bibliotekarstwa”, którego organizatorem jest Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Pomorskiej. Zajęcia odbywać się będą w terminie 9.09.2019 - 27.01.2020 r. w Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna 15/16, VI piętro, sala 613 i 614. Harmonogram zajęć, terminy zjazdów i szczegóły odnośnie przedmiotów nauczania znajdziecie Państwo na stronie kursu.
Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji – 24 lipca 2019

II edycja kursu „Podstawy bibliotekarstwa”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się II edycji kursu „Podstawy bibliotekarstwa”, którego organizatorem jest Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Pomorskiej. Zajęcia odbywać się będą w terminie 4.03-1.07.2019 r. w Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna 15/16, VI piętro, sala 613 i 614. Harmonogram zajęć, terminy zjazdów i szczegóły odnośnie przedmiotów nauczania znajdziecie Państwo na stronie kursu.
Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji – 1 marca 2019

Informacja dotycząca zajęć na kursie 21 stycznia 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że zajęcia na kursie w dniu 21 stycznia 2019 roku zakończą się o godz. 15.00.

Data publikacji – 11 stycznia 2019

Zmiana w planie zajęć 17.12.2018

Nastąpiła zmiana w planie zajęć najbliższych zajęć 17 grudnia 2018.
Zamiast przedmiotu "Udostępnianie..." będą zajęcia z przedmiotu "Organizacja pracy biblioteki". W związku z tym, bardzo proszę o przygotowanie "pracy domowej", tj. Analizy SWOT na najbliższy poniedziałek.

Data publikacji – 11 grudnia 2018

Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu

Rozpoczęcie pierwszej edycji „Podstawy bibliotekarstwa” zaplanowane zostało na 11 września 2018 roku.

Informacje organizacyjne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Dział Instrukcyjno-Metodyczny zakończył nabór kandydatów na I edycję kursu wprowadzającego „Podstawy bibliotekarstwa”. Miejscem zajęć jest siedziba Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie; ul. Podgórna 15/16 (wejście od parkingu); VI piętro; sala 613 i 614. Rozpoczęcie kursu 11 września 2018 r.- zakończenie w styczniu 2019 r. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu (poniedziałki) zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem zjazdów i szczegółowym planem zajęć, które odbywać się będą w godzinach od 10.00 do 17.00. Kurs trwa 73 godziny. Planuje się również wprowadzenie 20 godzin zajęć edukacyjnych przez internet.(e-learning). Oferujemy Państwu serwis kawowy podczas trwania zajęć. Nie zapewniamy noclegów oraz obiadów.

Program kursu będzie obejmował następujące przedmioty nauczania:
1. Organizacja pracy biblioteki – 12 godzin
2. Zarządzanie materiałami bibliotecznymi – 12 godzin
3. Formalne i rzeczowe opracowanie materiałów bibliotecznych – 24 godzin
4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych – 6 godzin
5. Działalność informacyjna biblioteki – 6 godzin
6. Technologie informatyczne w bibliotece / Zastosowanie systemu Mak+ – 13 godzin

Kurs przewiduje zapoznanie się z pracą Książnicy Pomorskiej. Stosowane metody: aktywne formy pracy, ćwiczenia praktyczne w zakresie prac warsztatowych bibliotekarskich.

Na zakończenie przewidziany jest test z wiedzy praktycznej.
Absolwenci otrzymają certyfikat świadczący o ukończeniu kursu.